Τι είναι η Θερμική Άνεση;

Τι είναι η Θερμική Άνεση;

Με τον όρο Θερμική Άνεση, εκφράζουμε το πόσο άνετα αισθανόμαστε σε ένα χώρο σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία των δομικών στοιχείων του και του περιβάλλοντα αέρα. Ο βαθμός αυτός καθορίζεται άμεσα από τη θερμοκρασία του αέρα, σε συνάρτηση με τη διαφορά θερμοκρασίας των τοίχων, της οροφής, των παραθύρων και του πατώματος, αλλά και του ποσοστού υγρασίας του χώρου. Κάθε μεταβολή στο συνδυασμό αυτών των στοιχείων δημιουργεί και μια άμεσα αντιληπτή μεταβολή στο δείκτη Θερμικής Άνεσης. Ένα “θερμικά άνετο” δωμάτιο λοιπόν, έχει μια θερμοκρασία επιφανειών και αέρα που δεν διαφέρει περισσότερο από 2°C και κυμαίνεται μεταξύ 20°C και 22°C. Όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία των επιφανειών, τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός θερμικής άνεσης. Κατά συνέπεια, τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης είναι ιδανικά για τη δημιουργία “θερμικά άνετων” χώρων, αφού εξασφαλίζουν διαφορά θερμοκρασίας ίση ή μικρότερη των 2°C μεταξύ δαπέδου και οροφής.


 

Γιατί είναι ο ιδανικότερος τρόπος θέρμανσης σήμερα;

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.