Πάνελ Χαμηλής Θερμοκρασίας

Πάνελ Χαμηλής Θερμοκρασίας

Εισαγωγή
 

Τα πάνελ χαμηλής θερμοκρασίας κατασκευάζονται στην Τσεχία. Όλη η επιφάνεια του πάνελ έχει ενιαία θερμοκρασία, περίπου 95oC και σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του χωρίς αυξομειώσεις.

 

 Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας τα προτείνουμε μονο σε χώρους που είναι πολύ καλά μονωμένοι, χωρίς απώλειες και σχετικά νεόδμητοι.