Θερμοστάτες

Θερμοστάτες

 

 Τα πάνελ δίνουν την μέγιστη θερμική τους ενέργεια με τη μορφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας, η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της θέρμανσης ελέγχεται συνήθως από θερμοστάτη, ο οποίος ανιχνεύει τη θερμοκρασία στο χώρο όπου βρίσκονται τα πάνελ. Επειδή η ηλεκτρική θέρμανση από τη φύση της, προσφέρει τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε το κάθε δωμάτιο ή χώρο ανεξάρτητα, είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε δομές όπου η εγκατεστημένη θέρμανση ακτινοβολίας ελέγχεται χωριστά για κάθε επιμέρους χώρο.

 

 Ο θερμαινόμενος χώρος μπορεί, ανάλογα με το μέγεθος του και την χρήση του, να ρυθμίζεται ως ένα σύνολο, ή μπορεί να διαιρεθεί σε ζώνες στις οποίες τα πάνελ μπορούν να ενεργοποιούνται μεμονωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Η πιο κοινή μορφή της ρύθμισης των πάνελ είναι με θερμοστάτες χώρου (αναλογικοί, ψηφιακοί, ή ασύρματοί), οι οποίοι μετρούν τη θερμοκρασία και είναι εγκατεστημένοι στον χώρο με τα πάνελ θέρμανσης.

 

 Οι θερμοστάτες πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε, εάν είναι δυνατόν, να μην βρίσκονται εντός της περιοχής που ακτινοβολείται από το πάνελ άμεσα, ούτε να επηρεάζονται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ή άλλη άμεση πηγή θερμότητας ή ψύχους. Συνήθως βρίσκονται σε εσωτερικούς τοίχους σε ύψος περίπου 1,2 m πάνω από το δάπεδο.

 

 Όσο σημαντική είναι η απόφαση για το ποιά πάνελ θα επιλέξετε για τον χώρο σας άλλο τόσο σημαντική είναι και η επιλογή του κατάλληλου θερμοστάτη. Πολλές εταιρίες έχουν στην γκάμα τους προεραιτικά τους θερμοστάτες. Η χρήση θερμοστάτη είναι επιβεβλημένη με κάθε πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης. Από αυτόν εξαρτάται η οικονομία στην χρήση. Η εξοικονόμηση που πετυχαίνουμε κυμαίνεται μεταξύ 45 - 70%.Όλοι μας οι θερμοστάτες είναι ευρωπαϊκοί και επιλεγμένοι με πολύ αυστηρά κριτήρια.

 

 

 Συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση.